Flora voor Fauna wil de biodiversiteit in steden versterken door het verspreiden van kennis over beplanting en schuilplekken specifiek geschikt voor de kleine dieren.

Achtergrond

Flora voor Fauna is een project geïnitieerd door STEK de stadstuinwinkel Rotterdam. Wij geloven dat de biodiversteit in steden flink versterkt kan worden en dat de stadsbewoner daar zelf een grote rol in kan spelen door zijn/haar eigen leefomgeving te vergroenen. Flora voor Fauna geeft tips om dat te doen en suggesties voor beplanting en schuilplekken die geschikt zijn voor specifieke diersoorten.

Flora voor Fauna is voortgekomen uit ‘7 seasons’ een project waarin onderzocht werd hoe biodiversiteit in stedelijke wijken versterkt kan worden door buurtbewoners te betrekken.

Sinds 2014 zijn er verschillende kleine en grote plekken in Rotterdam gerealiseerd die allemaal een of meerdere specifieke diersoorten ondersteunen. Alle plekken worden verzorgd door buurtbewoners. Zij versterken zo de biodiversiteit in hun wijk en vertellen het idee erachter door aan hun buurtbewoners.